Verksamheter

Brages Pressarkiv i dag och i morgon

 • Publicerad 30.11.2011 kl. 11:47
 • I Brages Pressarkiv hittar man detaljuppgifter och tidsskildringar från gångna tider mycket snabbt. Genom att bläddra igenom en mapp får man ofta ett genomsnitt från tio eller femton olika tidningars artiklar om ett visst ämne. Behöver man sedan hela tidningen, kan man ju stega till det närliggande Nationalbiblioteket och ta fram material från rätt period och publikationer.

   

  Också Nationalbiblioteket planerar att övergå till digital arkivering på samma sätt som Brages Pressarkiv gjort. Mängderna är ändå så stora för deras del, att det krävs omfattande system för att hantera hela processen. Man kan också tänka sig att man på Nationalbiblioteket en vacker dag har möjlighet att genomföra automatisk annotering av texterna, alltså en sorts indexering eller förteckning som är inbäddad i materialet. Det kommer i så fall att fungera som en bra sökhjälp, men kommer aldrig att kunna ersätta indexering gjord av en människa.

  Ju mer information vi har att orientera oss bland, desto viktigare blir god sökbarhet och den sortens kringinformation som en professionell förtecknare besitter. Arbetet som görs på Pressarkivet kommer aldrig att vara bortkastat. I framtiden – inom en snar framtid – hoppas vi kunna skapa länkar mellan vårt index och andra tjänster, för att ytterligare göra det lättare att stöta på den information man är ute efter. Om Nationalbiblioteket en dag är färdig att öppna sina resurser för länkning vore det en underbar möjlighet att samarbeta!

   

  Välkommen i alla fall att redan i dag söka bland våra klipp och i vår databas Press! Och fråga om du inte hittar det du söker, vi hjälper gärna!