Verksamheter

Brages pressarkiv erbjuder unikt material

  • Publicerad 12.04.2013 kl. 11:42
  • Riddarhusets genealogiska avdelning har under många år använt sig av Brages pressarkiv i kompletterande av personuppgifter. I sökning av personuppgifter från 1900-talet är Brages Pressarkiv och dess utbud på material från de finlandssvenska tidningarna en ovärderlig tillgång.

    För person, släkt- och hembygdsforskare som forskar i Svenskfinland erbjuder Brages pressarkiv ett unikt material från många decennier.

    Johanna Aminoff-Winberg, riddarhusgenealog
    Gunilla Peräsalo, amanuens
    Finlands Riddarhus