Verksamheter

Brage hjälper nybörjare på traven

 • Publicerad 05.04.2013 kl. 17:15
 • Alla som går Helsingfors arbis grundkurser i släktforskning uppmanas att besöka Brages pressarkiv. För att kunna utnyttja det material som är fritt tillgängligt för forskning och som man gratis kommer
  över måste man ha en säker uppgift om en släktings födelse, död eller vigsel, för minst hundra, helst 130 år sedan. Det finner nästan alla kursdeltagarna i dödsannonserna, minnesrunorna och personintervjuerna som förvaras i arkivet. Sedan är det möjligt att fortsätta bakåt i tiden med hjälp av det rikhaltiga material som olika arkiv och organisationer har lagt ut på internet.

   

  Det här gäller oberoende av vilken samhällsklass släktingarna har tillhört. Samlingarna bidrar starkt till att släktforskning i Finland faktiskt är en allemanshobby, som det är mycket enkelt att komma i gång med, särskilt om man har rötter i Svenskfinland.

   

  Den kunniga personalen på arkivet är minst lika viktig som själva samlingarna. Många släktforskare vet föga om informationssökning då forskningen inleds och är handfallna utan den hjälp läraren och kunnig arkivpersonal kan ge dem. Det gäller att söka med rätt fokus, finna och bedöma sanningshalten i och nyttan av det material man hittar. Skulle informationsstyrning vara möjlig kunde arkivpersonalen säkert minskas och släktforskarkurserna avskaffas. Men det är inte möjligt att lära ut
  barnuppfostran genom broschyrer, dela ut nattvarden via TV, eller bli en forskare genom att klicka på olika sökmotorer. Mänsklig socialisation sker genom dialog. Det är en självklarhet som måste upprepas.

   

  Så länge Brages pressarkiv finns i sin nuvarande form kan också amatörer och nybörjare få den hjälp de behöver för att komma i gång med en givande och aktiverande hobby, som ofta resulterar i forskning som fler än de egna familjemedlemmarna kan ha glädje av.

  Alexandra Ramsay, FD, planeringsansvarig lärare i historia och samhällsämnen på Helsingfors arbis