Verksamheter

Arkivvårdsprojektet fortskrider

 • Publicerad 01.06.2012 kl. 09:30
 • Idag är det den första juni, och det har nu gått ungefär en månad sedan jag började arbeta med arkivvårdsprojektet här vid Brages pressarkiv. Under min tid med mapparna har jag lärt känna det fascinerande material som arkivet har att erbjuda, och jag har stött på allt från ilskna pytonormar i 1920-talets Hangö till det senare 1900-talets hisnande visioner om hur man föreställde sig 2000-talets skola (fönsterlösa kulturcentrum som är öppna dygnet runt och rymmer minst 60.000 elever i alla åldrar). Det har varit intressant att upptäcka hur påtagligt närvarande historiens gång är överallt i samlingarna (t.ex. i språket), samtidigt som det också varit lustigt att se hur lite människan av idag egentligen tycks skilja sig från människan 1912 eller 1962. Många ämnen som är på tapeten just nu har varvats både en och två gånger i pressen under det föregående århundradets lopp, och det finns mycket intressant stoff för en samhällshistoriskt intresserad person som jag att begrunda.

   

  För att arkivmaterialet skall finnas tillgängligt också för framtida generationer att förundra sig över behöver det tas hand om och lagras på ett sätt som skyddar det från skadliga faktorer som solljus, damm och den slitning som mapparna orsakar varann då de trängs i hyllorna. Stoffet i de värst tilltyglade pärmarna har därför under månadens lopp fått ett nytt hem i en stadigare och mer täckande typ av mappar som syns på bilderna här under. Nostalgiker som gillar våra gamla pärmar behöver ändå inte oroa sig för att samlingarnas utseende förändras totalt, eftersom en stor del av de gamla omslagen fortfarande är i tillräckligt gott skick för att användas även i fortsättningen.

  Här följer nu en kort bildpresentation av det arbete jag utfört:

   

  picture-001

  En mapp som sett sina sina bästa dagar.

   

  picture-006

  Innehållet lösgörs från den gamla mappen och binds ihop på nytt.

   

  picture-008

  Materialet slås in i omslagspapper och placeras i sin nya ask med en fotokopia på originalmappens rygg.

   

  picture-0111

  Voilà! En ny mapp som är färdig att användas.

  Matilda Hakala