Verksamheter

Året som gick

 • Publicerad 22.02.2012 kl. 07:57
 • År 2011 präglades av stora ombyggnader på Brages Pressarkiv. Dels rent konkret genom att arkivpersonalen tvingades i exil på grund av stambyte under hela våren, dels för att vi gjorde om arbetsprocesserna och gick över till att behandla nästan alla material i digital form. Under hösten ordnade vi tillsammans med andra Media 2011 Information-seminariet Digitala Spår och började också  sätta i gång det finlandssvenska nätverket för länkad data, Pondus.

   

  Under året satsade vi också på både fortbildning och marknadsföring. Listan på seminarier och studiebesök som gjorde i synnerhet under den tid arkivet var stängt är imponerande. Vi har också skaffat nya datorer och kontorsmöbler och skaffat ett trådlöst nät och en printer för kunderna.

  Under de månader vi har hållit öppet har vi kunnat notera en liten ökning i besöksiffrorna, vilket är glädjande och kanske inte så vanligt numera.

  Direktionsordförande har varit Jan Sundberg, vice ordförande Pertti Hakala och medlemmar Björn Månsson, Robert Runeberg, Nils Torvalds, Barbro Wigell-Ryynänen och som Föreningen Brages representant Susanne Österlund-Pötzsch. Styrelsen har haft ett mycket gott samarbete och trevliga, inspirerande möten. Undertecknad har agerat sekreterare och den övriga personalen har också alltid en representant närvarande på dessa möten.

  Det nästan färdiga bokslutet ser ut att landa en bit på minus. Det är i och för sig en korrigering, eftersom föregående års resultat visade en del plus. Pressarkivets verksamhet finansieras i huvudsak av Kultur- och undervisningsministeriet, men en femtedel av verksamheten bekostades av olika fonder och stiftelser. Hela bokslutet går lös på lite drygt 200 000 euro, vilket med drygt fyra anställda och en hyreslokal i centrala Helsingfors säger en hel del om hur slimmad verksamheten är.

  Tack vare extra insatser av Oskar Öflunds stiftelse, Waldemar von Frenckells stiftelse, Otto A. Malms stiftelse, Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet har det ändå varit möjligt att göra de ovannämnda investeringarna och projekten, som har varit nödvändiga för att utveckla tjänsterna på Brages Pressarkiv.

  Det allra mest givande och roliga är den respons vi får av våra kunder. Att så gott som dagligen få bekräftat för sig att det man arbetar med verkligen gläder folk och är till nytta är kanske inte alla förunnat. Hos oss får vi ofta se människor hitta eftersökt information de kanske inte kunde ha fått tag i någon annanstans. Fantastiskt, eller hur?