Bragespressarkiv
Bild: Janne Rentola

Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 13

00170 Helsingfors

kundtjänst tel 041-3184584

[email protected]

Facebook icon

Öppethållning

mån.– ons. 9-15.30
tors.            11-15.30

 

Besökare bör boka tid på förhand per e-post eller telefon.

Välkommen till Brages Pressarkiv – en guldgruva över det svenska i Finland sedan 1910.

Databasen Presstanda

Över 380 000 referenser från 1990 till 2014

green_arrowLäs mer..      sokhar

Referensdatabasen innehåller hänvisningar till tidningsartiklar från och med år 1990 till 2014. Artiklarna kan erhållas som papperskopior från Pressarkivet. Av upphovsrättsliga skäl distribueras inte digitala kopior av materialet.

Den gamla söktjänsten Press.

Aktuellt

Alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland sedan 1700-talet digitaliseras till och med år 2018 vid Nationalbiblioteket. Arbetet blir klart inom 2023.

Svenskspråkiga tidningar kan sedan 2011 läsas digitalt till dags dato på Brages Pressarkiv. Resten av arkivet är analoga pressklipp indelade i fyra olika samlingar. I samlingarna hittar du lätt information om saker och ting (eller personer) över längre tidsperioder, vilket kan vara mera tidskrävande att vaska fram ur digitalt pressmaterial.

green_arrow_whitebgLäs mer…

Länkar

green_arrow_whitebgHistoriska tidningsbiblioteket