Bragespressarkiv
Bild: Janne Rentola

Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 13

00170 Helsingfors

kundtjänst tel 041-3184584

[email protected]

Facebook icon

Öppethållning

mån.– ons. 9-15.30
tors.            11-15.30

Arkivet är stängt v. 10 (4-8.3.2024)

Besökare bör boka tid på förhand per e-post eller telefon.

Välkommen till Brages Pressarkiv – en guldgruva över det svenska i Finland sedan 1910.

Databasen Presstanda

Över 380 000 referenser från 1990 till 2014

green_arrowLäs mer..      sokhar

Referensdatabasen innehåller hänvisningar till tidningsartiklar från och med år 1990 till 2014. Artiklarna kan erhållas som papperskopior från Pressarkivet. Av upphovsrättsliga skäl distribueras inte digitala kopior av materialet.

Den gamla söktjänsten Press.

Aktuellt

23.11.2023

Brages pressarkiv stänger – materialet finns digitalt tillgängligt via Nationalbiblioteket.

Verksamheten vid Brages pressarkiv upphör 31.3.2024 och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) tar över arkivets material. Stängningen beror på att alla de tidningar som ingår i pressarkivet numera finns digitalt tillgängliga via Nationalbibliotekets databas.

green_arrow_whitebgLäs mer…

 

Länkar

green_arrow_whitebgHistoriska tidningsbiblioteket